Stop motion/sound/movies

Filmer och ljud med textila inslag. Experiment med berättandet i olika former.