Vågen/The wave 2015-2022

Broderi/Embroidery 360 x 60 cm 

En våg av hjälpande händer samlade från vänner och bekanta. Var och en fick rita en kontur av handen på ett papper som jag överförde till handdukslinne. 

A wave of helping hands collected from friends and their friends.