Inner And Other Nature

Undersökande workshops i förhållandet mellan och begreppen människa/natur 2022-23 med fyra medlemmar i Fiber Art Sweden. Gruppen MEEK- bildat av våra förnamn och betydelsen ödmjuk på engelska.

MEEK i gemensam utställning Katarina kyrka i Stockholm april-maj, där Astrid Polman, Nederländerna, deltog med fem verk. Där visades också en del av den konstnärliga processen i form av insamlat material och fotografier samt två gemensamma verk bestående av vardera fyra delar . 

Mina verk uppifrån och ner: 

Låt mig vara  (kropp lindad med maskinbroderad text, handsmidd spik, päls från en krage, vinlåda och i huvudet en sten från skogen)

 Av jord ska jag vara (papper, lera, båtlack, pinnar och träskiva från skogen)

 Lövsång (lera, papper från en psalmbok, djurben)

Under trädet (maskinbroderi på lakan).

Leran till masken och slingan kommer från min trädgård. Alla använda textilier är återbruk.