Candyland

Jag önskar mig något gammalt något nytt något lånat något blått och någon som inte är någon annans. 

Installation med textil/objekt och ljud. Candyland Stockholm 2015. Ljudet bestod av fyra olika män som fått uppdraget att säga "Jag älskar dig" två gånger. Den ena gången skulle de tänka på mig och den andra på vem de behagade. Jag ville undersöka hur fraseringar och tonfall kan påverka denna enkla mening, ibland ärligt menad och ibland slarvigt sagd. Handgranaterna är ihopkopplade med två autentiska förlovningsringar från en tid då jag fortfarande trodde på kärleken. Citatet på näsduken tillskrivs en helt overklig man som ändå fanns. 

Jag älskar dig. Foto: Nadja Ekman

Bryderi. Foto: Nadja Ekman

Lämna mig aldrig! Foto: Nadja Ekman

Tills döden skiljer oss åt. Foto: Karin Kannisova Jonsson

Utan titel. Foto: Karin Jonsson