Samtal/Keskustelu

Frölunda Kulturhus 2021 Installation med film, objekt, ljud och målningar. 

tillsammans med Heikki Kiviaho/Fotografi

Utställningen är ett samtal mellan två gamla vänner som befinner sig på varsin sida av Sverige. Det pågick mellan 2017 och 2018 och utgick från att Heikki skickade ett foto i veckan till Karin som sedan omvandlade sin tolkning av bilderna till objekt, film, ljud och målningar.

 Installationen kallas Helter Shelter i betydelsen "ta skydd i kaos" och består av ett stort antal verk. Det stora färgfotografiet ingår i en serie som jag gjorde tillsammans med assistenten Astrid hösten 2020.  I telefonen kan man höra det sista jag säger. I The book of dead finns broderat vad som ligger i skåpet på golvet. I andra skåp och montrar finns flera minnen samlade. Minnen för fina för att kastas och för smärtsamma att sparas. 

 Allt handlar om liv och död, om vänskap och kärlek. I utställningen ingår texter som skrivits under fem år och där vissa blivit översatta till finska av Jukka Vikberg. 

Berättelsen är en skör tråd som löper genom hela rummet.