Samtal/Keskustelu


Vi är träd 

Du är en tårpil 

Jag är en nedbrunnen ask 

Vi har rötterna i varandras jordUtställningen är ett samtal mellan två människor som befinner sig på varsin sida av Sverige. Det pågick mellan 2017 och 2018 och utgick från att Heikki skickade ett foto i veckan till Karin som sedan omvandlade, i sin tolkning av bilderna, nya objekt, bilder, film och ljud. Arbetet med mina verk har pågått mellan åren 2017 och 2021.

 Installationen kallas Helter Shelter i betydelsen "ta skydd i kaos" och består av ett stort antal verk. Det stora färgfotografiet ingår i en serie som jag gjorde tillsammans med assistenten Astrid hösten 2020.  I telefonen kan man höra det sista jag säger. I The book of dead finns broderat vad som ligger i skåpet på golvet. I andra skåp och montrar finns flera minnen samlade. Minnen för fina för att kastas och för smärtsamma att sparas.

Allt handlar om liv och död, kärlek och förlust. Berättelsen bildar en skör tråd som löper genom hela rummet. 

Frölunda Kulturhus 2021.