Natur/Nature 

Wikipedia

    • Den biologiska och geologiska världen, särskilt om områden som inte har påverkats av människan/The biological and geological world, particularly in the areas that have not been affected by humans
    • Inneboende egenskap; läggning; beteende/inherent behavior
    • Det i universum som sker av sig självt, särskilt sett som ett system med definierade regler  för hur skeenden uppkommer/Behavior in the universe of itself, in particular in terms of a system with defined rules for how events occur