Objekt/Objects

                                                          wikipedia
  • ett sammanhängande och fysiskt existerande föremål/a coherent and physical existing objects