Objekt/Objects

  • ett sammanhängande och fysiskt existerande föremål/a coherent and physical existing objects