Broderi 60 x 100 cm 2019

News


Samlingsutställning Mens 

Mjellby Konstmuseum Halmstad jan-mars 2021. 

OBS! Framflyttad till 2022 på grund av pandemin. 


Samtal/Keskustelu - Frölunda Kulturhus 23/1 2021 Tillsammans med Heikki Kiviaho