News

 Kulturstipendium 2022 från Västra Götalandsregionen. Tack!

Under sommaren kan ateljébesök bokas. Kostnad enligt KRO:s rekommendationer och gängse tariffer. 

Maila mig på kannisova(at)hotmail.com så kommer vi överens om en tid.


Boken Arbetets Ära och Glädje finns nu till försäljning i Butik (i menyraden) samt på Galleri 54, Kastellgatan 7 i Göteborg och butiken, Eskilstuna Konstmuseum.


Tråd Curator för en utställning med 5 konstnärer från Fiber Art Sweden

29/10 - 3/12 2022 Nemeshallen Mölnlycke


2023: Utställningen Inner and Other Nature, Katarina Kyrka, Stockholm. Tillsammans med Fiber Art Sweden: Maria Wahlgren, Emma Göransson och Elizabeth Christiansson. Deltager gör också Astrid Polman, Nederländerna.


 

Kontakta mig via mail kannisova(at)hotmail.com för ateljébesök, konstköp eller frågor.


Legacy I 2021 100 x100 cm