News

Global Warning - Mouth gard 2020


The Pop-up Zombie Art Gallery - Påskrundan Skåne 2021 


Tilldelad Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium 2020

Tilldelad Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 2020


Samtal/Keskustelu - Frölunda Kulturhus  2021 

Tillsammans med Heikki Kiviaho

Obs! Framflyttad på grund av pandemin. Kom tillbaka i januari/februari för mer information


Samlingsutställning Mens 

Mjellby Konstmuseum Halmstad jan-mars 2021. 

OBS! Framflyttad till 2022 på grund av pandemin.