Broderi 60 x 100 cm 2019

News


"The Book of Death" A Book About Death - Islip Art Museum NY 14/9 - 2/11 2019

Postcard  made with Heikki Kiviaho

Stipendium/Scholarship Helge Ax:on Johnsons Stiftelse 2019

Stipendium/Scholarship Längmanska Kulturfonden 2019 för projektet Arbetets Ära.


Samtal/Keskustelu - Frölunda Kulturhus 2021 Tillsammans med Heikki Kiviaho/Foto