Nyheter/News

Utställningar/Exhibitions:

Målningar/Paintings/Collage - Kulturhuset Vingen Göteborg 24/3-13/4 2018

"The artist next door" Grupputställning/Group exhibition - Alingsås Konsthall 26/5 - 25/8 2018

Samtal/Keskustelu/Conversation - Märjamaa Estland 1/7 -31/7 2019