Villkor och föreskrifter

Upphovsrätt enligt lag @ Karin Kannisova Jonsson/BUS

Inköpta verk får användas för privat bruk och ej kopieras för spridning.

Vid vidareförsäljning av konstverk ska följerätt anmälas.

Ångerrätt för inköpta konstverk är två veckor.

Köparen står för retur om ångerrätt tas i akt. Verket ska förpackas väl och skickas på lämpligt sätt för att minimera risken för skador. Skador på verket som tillkommit hos köparen eller fraktskador som uppstår i samband med retur ska ersättas av köparen med 30 % av inköpspris. I annat fall återbetalas köpeskilling med avdrag 10 % för administration.

Vid retur rekommenderas att teckna transportförsäkring för att täcka eventuella problem.