Villkor och föreskrifter

Upphovsrätt enligt lag @ Karin Kannisova Jonsson/BUS

Inköpta verk får användas för privat bruk och ej kopieras för spridning.

Vid vidareförsäljning av konstverk ska följerätt anmälas.

Ångerrätt för inköpta konstverk är två veckor.

Moms 12 % och frakt tillkommer på priset.

Köparen står för retur om ångerrätt tas i akt. Verket ska förpackas väl och skickas på lämpligt sätt för att minimera risken för skador. Skador på verket som tillkommit hos köparen eller fraktskador som uppstår i samband med retur ska ersättas av köparen med 30 % av inköpspris. I annat fall återbetalas köpeskilling med avdrag 10 % för administration.

Vid retur rekommenderas att teckna transportförsäkring för att täcka eventuella problem.